Zadel consult Zadels passen Repareren

Zadel expertise centrum

Kenniscentrum

Om jouw zadelpasonderneming goed op te kunnen zetten is kennis nodig van verschillende merken zadels en harnachement en hun specifieke eigenschappen.
Er is de mogelijkheid om zadels te huren om te passen. Je hoeft daardoor geen investeringen in zadels of voorraad te hebben om correct te kunnen passen en je voorkomt een misfit voor paard, ruiter en fabrikant. Bij moeilijke ruiters en paarden kun je ondersteuning krijgen bij het passen.
Ook bij het bestellen van zadels is het belangrijk dat je aan de fabrikant kunt aangeven welke modificaties van het zadel nodig zijn voor jouw specieke ruiter en paard (invullen bestelformulieren). Volgens vaste procedures en lijsten is het meteen duidelijk wat je nodig hebt voor de bestellingen. Bij het zadelexpertisecentrum kunnen de zadelpassers zadels huren voor pasconsulten.