# # #

Paard, ruiter en zadelanalyse

De filosofie van de Zadelwerkplaats

De eerste vraag die ik mij stelde was: kunnen wij in deze tijd van de oude klassieke meesters leren wat betreft een gezonde rugvriendelijke training? Jazeker, de overlevering van de klassieke rijkunst, het hippologisch erfgoed, heeft zich al eeuwen bewezen. Het is van leermeester naar leermeester geëvolueerd. En het is in de oude instituten bewaard gebleven zoals in de Spaanse rijschool in Wenen, in Jerez, Portugal en Saumur. Het is een gezonde systematische training, geweldloos, die is afgestemd op de individuele natuurlijke biomechanische aanleg en anatomie van het paard. Wetenschappelijke kennis was er in die tijd niet. Toch kon het paard gezond tot op een hoge leeftijd goed presteren en de moeilijkste oefeningen uitvoeren. En de volgende vraag luidt: kunnen we leren van de nieuwe wetenschappelijke inzichten over de interactie paard-ruiter en zadel? En het antwoord is ook: jazeker, hoewel de wetenschappelijke kennis over de interactie tussen paard-ruiter en zadel helaas nog steeds beperkt is. Oorspronkelijk werd dit alleen getest in stilstand en niet in de beweging. Dr Sue Dyson van het Saddle Research Trust doet regelmatig onderzoeken naar de interactie tussen paard, ruiter en zadel. Deze wetenschappelijk onderzoeken koppel ik aan mijn eigen praktijkstudies. Ik volg vele paarden gedurende jaren in verandering van rugvorm in relatie tot de performance, saddle-fit en balans. Mijn research en analyse bestaan uit het in kaart brengen van de conformatie en de daarbij behorende bewegingsaflopen in stand en in beweging onbelast en belast met betrekking tot de (scheefheid )ruiter, (scheefheid) paard en (scheefheid) zadel. Mijn research naar veranderingen in de rug-dimensies van het paard door het jaar heen heb ik in mijn zadelarchief van de afgelopen 10 jaar bijgehouden. En belangrijk om te weten is dat die veranderingen binnen 1 en 2 maanden kunnen ontstaan. De snelheid en hoe die veranderingen plaatsvinden, worden beïnvloed door hoe de zadelboom past, het seizoen, gewicht van het paard, ruitergewicht, ziekte, blesures, huisvesting, leefdtijd en training geschiedenis en trainingsnivo. Ook de 7 p’s geven inzicht en overzicht in de research namelijk Pleasure, Positivity, Praising, Prevention, Patience, best Performance en Prestation. Ik gebruik deze kennis en waarneming in mijn dagelijkse praktijk in het trainen van paarden en ruiters, het passen van zadels en de reparatie en het maken van zadels. Vanuit mijn dagelijkse waarneming, equi-praktijkwetenschap filosofeer ik over een nieuwe paardvriendelijke rijkunst in combinatie met het eerder signaleren van die veranderingen in de rug door instrukteurs en ruiters.